Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2010 a jako své cíle si určilo především působení v oblastech ochrany přírody a krajiny, ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a také v oblasti ochrany památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.

MOJE KRUŠNÉ HORY o.s. je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990Sb.a je neziskovou organizací. Činnost sdružení je financována členských příspěvků a darů. Pokud chcete přispět na činnost našeho sdružení, kontaktujte nás prosím e-mailem.

 

Krušné hory obrazem


Počítadlo.cz